Thứ Ba, 22 tháng 3, 2011

Trường PTDT Nội Trú Hạ Lang: Khúc dạo đầu cuộc chiến của quân đồng minh xâm chi...

Trường PTDT Nội Trú Hạ Lang: Khúc dạo đầu cuộc chiến của quân đồng minh xâm chi...: "Thập niên thứ 2 của thế kỷ XXI, Châu Phi có lẽ là tầm ngắm của Lầu năm góc, NATO, cũng có thể coi Thực dân trước đây quay lại xâm chiếm châu Phi, nhưng khác với ..."

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét